Rastlinstvo a živočíšstvo

Prirodzená hranica prírodno – geografických celkov deliaca hornatú oblasť Slovenska od nížin v južnej časti, je súčasne aj hranicou rastlinného sveta. Stretáva sa tu panónska a karpatská vegetačná oblasť. Väčšina územia mesta je odlesnená.

V litoráli vodnej nádrže Veľké Kozmálovce, s relatívne pomaly tečúcou vodou, sa nachádza niekoľko druhov vodných a močiarnych rastlín.

Napriek tomu, že väčšina územia mesta bola činnosťou ľudí premenená na kultúrnu krajinu, vyskytujú sa na jeho území rôzne druhy najmä stepného živočíšstva. Nie je nezvyčajné vzhliadnuť jastraby, kuny, sovy, ojedinele srnčiu zver, líšku, zajace, ježa, jarabice, bažanty, z plazov užovky a jašterice.

Na jar a na jeseň pri preletoch sťahovavých vtákov sa na Hrone zdržiavajú labute, divé husi a kačice. Vody Hrona sú bohaté na rôzne druhy rýb.