Symboly mesta

V modrom štíte nad kolmo postaveným čerieslom a lemešom letí strieborná (biela) holubica so zlatou ratolesťou.

Motívy lemeša a čeriesla – súčastí pluhu – patrili bezpochyby medzi najčastejšie pečatné symboly našich obcí. Spravidla však obce pri premene na mesto túto symboliku opúšťali a hľadali iné motívy vytváraním novotvarov, čo nie vždy smerovalo k heraldicky hodnotnému erbu. Tlmače však, z úcty k svojej histórii, ostali svojmu pôvodnému symbolu verné. Používajú ho nepretržite od 18. storočia.

Začiatkom 19. storočia (1800-1809) k dvom spomínaným motívom pribudol motív holubice s ratolesťou v zobáku. Vychádzajúc z tejto symboliky si Tlmače roku 1976 vytvorili svoj erb, ktorý po priznaní štatútu mesta roku 1986 používajú ako riadny mestský erb.
 

Erb mesta

Erb mesta

 

Vlajka mesta

Vlajka mesta

 

Pečať mesta

Pečať mesta