2008

“Hviezdoslavov Kubín 2008”

"Hviezdoslavov Kubín 2008"

P r o t o k o l
z obvodného kola - Tlmače “Hviezdoslavov Kubín 2008”,
konaného dňa 4. apríla 2008 
v Mestskom kultúrnom stredisku v Tlmačoch


I. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A

1.miesto
Tímea Ďurovská
Milan Rúfus : O kozliatkach
ZŠ Tlmače


2. miesto
Laura Lacková
Elena Čepčeková: Červená čiapočka
ZŠ Rybník


3. miesto
Pavol Béreš
Tomáš Janovic, Daniel Hevier, Ján Pavlovič: Montáž básní
ZŠ Starý Tekov

I. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
Petra Kotorová
Zuzana Predmerská Barónove dobrodružstvá
ZŠ Starý Tekov


2. miesto
Lucia Psárska
Nikolaj Nosov: Ako sa Nevedko stal muzikantom
ZŠ Tlmače


3. miesto
Petra Belujská
Hanna Januszewská: Zlatý košíček
ZŠ Nová Dedina

II. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A

1. miesto
Eva Petrželová
Július Lenko: Balada o belasom vtákovi
ZŠ Čajkov


2. miesto
Mária Krajčiová
Miroslav Válek: Jesenná láska
ZŠ Tlmače

3. miesto
Dominika Bedejová
Michal Kováč: Pieta
ZŠ Kozárovce

II. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
Martina Jančeková
A. Lindgrenová: Pipi ide do školy
ZŠ Tlmače


2. miesto
Michaela Marková
Alexej Tolstoj: Zlatý kľúčik
ZŠ Rybník


3. miesto
Barbora Šebová
Rosel Kleinová: Tila – postrach triedy
ZŠ Čajkov

III. K A T E G Ó R I A - P O É Z I A

1. miesto
Monika Kováčová
A.S. Puškin: Jeseň
ZŠ Hronské Kľačany


2. miesto
Nina Jašeková
A.G. Perinová: Krása
ZŠ Tlmače


3. miesto
Petra Šumerajová
Vladimír Vysockij: Nemám rád
ZŠ Tlmače

III. K A T E G Ó R I A – P R Ó Z A

1. miesto
Milan Nipča
Peter Stoličný: Šimpanzi zo 7. C
ZŠ Rybník


2. miesto
Renáta Holubíková
Cabotová: Denník princeznej
ZŠ Tlmače


3. miesto
Elena Poláčiková
K. Patersonová: Most do ríše Therabithia
ZŠ Kozárovce

Porota :

Mgr. Viera Nipčová, učiteľka ZŠ Rybník
Mgr. Adriana Senciová, učiteľka ZŠ Starý Tekov
Mgr. Iveta Stribulová, učiteľka ZŠ Tlmače

V Tlmačoch 4. apríla 2008
Alena Senešiová
riaditeľka MsKS Tlmače

 

 
Zverejnené 22.3.2011
Dátum vloženia: 22. 3. 2011 7:58
Dátum poslednej aktualizácie: 7. 8. 2023 10:37
Autor: Mgr. Zuzana Kotrus Rákociová