Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
mesto Tlmače
MestoTlmače

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Tlmačská grámora

Charakteristika

Tekovské folklórne slávnosti, mapujúce rozsiahle historické územie bývalej Tekovskej župy sa konali po prvýkrát v Tlmačoch v r. 1998 a svojím vznikom po 8 rokoch nadviazali na folklórne slávnosti, konajúce sa v Starom Tekove. Tieto v minulosti boli zamerané len na tvz. "čilejkársku oblasť" (11 obcí okresu Levice: Čajkov, Hronské Kosihy, Hronské Kľačany, Nová Dedina - Gondovo, Opatová, Tekovská Nová Ves, Podlužany, Rybník nad Hronom, Starý Tekov, Veľké Kozmálovce a Tlmače).


Od r. 2000 sa mesto Tlmače v organizovaní tohto podujatia strieda s obcou Starý Tekov.


Mapa historického územia bývalej Tekovskej župy

mapa


 

Prečo zmena názvu TFS na Tlmačskú grámoru

    

Prečo Grámora a prečo práve GRÁMORA


V dňoch 24. – 26. augusta t.r. sa mesto Tlmače už po deviatykrát stane hostiteľom folkloristov z regiónu Tekov, na slávnostiach, ktoré sme poznali pod názvom Tekovské folklórne slávnosti . Korene tohto podujatia siahajú ale do hlbšej minulosti. Slávnosti v r.1939 a 1940 zorganizovali v Zlatých Moravciach, kde bolo tiež sídlo Tekovskej župy. Od r. 1965 bolo sídlo folklórnych slávností v Starom Tekove v prevažnej miere pod názvom „Tekov tancuje a spieva“. Na príprave programov na týchto slávnostiach sa zúčastnili aj manželia Urbanovci, ktorí boli v poradnom zbore pre folklór na vtedajšej Okresnej osvete.

Ako vieme, v roku 1990 zaniklo Okresné osvetové stredisko, ktoré finančne, metodicky a organizačne dovtedy zabezpečovalo folklórne slávnosti v Starom Tekove. Nasledovalo 13 rokov nečinnosti  v tejto oblasti, kedy obec Starý Tekov samotná nebola schopná, alebo ochotná niečo pre túto vec urobiť. Vyvstala tu teda nutnosť kontinuity zachovania tradície organizovania folklórnych slávností v regióne Tekov. Ponuka tlmačanov , ktorá spočívala v metodickej, odbornej a materiálnej pomoci pri znovuzorganizovaní tohto podujatia sa  u vtedajšieho vedenia obce nestretla s pochopením.

Z  tohto dôvodu sa mesto Tlmače, ako súčasť Tekovskej župy ( viď historická mapa Tekovskej župy ) rozhodlo založiť tradíciu Tekovských folklórnych slávností v Tlmačoch . Konkrétne FS VATRA a Mestské kultúrne stredisko Tlmače, za podpory Matice slovenskej. V predošlých rokoch organizovali v Tlmačoch Vinobranie, alebo po novom Oberačkové slávnosti. Program bol vždy dobre pripravený a tak po dobrej odozve u tlmačanov sa rozhodli v roku 1997 na Námestí odborárov pripraviť Tekovské folklórne slávnosti, podotýkame nie „Starotekovské“ slávnosti. Po dokončení rekonštrukcie tlmačského amfiteátra za výdatnej pomoci mesta, vtedajšieho vedenia SES, a.s., Tekovského múzea a sponzorov sa Folklórne slávnosti konali každý rok v tomto príjemnom prostredí a prerástli do trojdňového folklórneho festivalu. Dôležitou však bola súčasne podpora takých orgánov ako Ministerstvo kultúry SR a Národné osvetové centrum v Bratislave, ktorých snahou bolo tiež oživenie zvykov a tradícií bývalého historického územia Tekovskej župy. Vďaka týmto snahám a pomoci mohli Tlmače zorganizovať 1. ročník Tekovských folklórnych slávností v r. 1998, ktoré dokonca pod svoju záštitu prevzal JUDr. Ivan Gašparovič, v tom čase predseda Národnej rady SR. Táto skutočnosť zrejme bola podnetom aj pre obec Starý Tekov a tak po  roku 2000 došlo k dohode, že slávnosti sa budú uskutočňovať každý druhý rok v Tlmačoch a v  Starom Tekove. Ešte minulý rok toto platilo, ale v tomto roku – 2012 však tlaky v obci a nové vedenie v Starom Tekove dosiahli to, že aj keď párny rok patril Tlmačom, budú mať slávnosti každoročne. Hlavne z tohto dôvodu, ale aj veľkých rozdielov v koncepcii i kvalite programov a organizácii slávností, bolo prípravným výborom rozhodnuté zmeniť názov tlmačského trojdňového folklórneho festivalu a uskutočňovať ho v Tlmačoch na amfiteátri bez zmeny našej koncepcie. Pritom naďalej čerpať z tradícií širšieho záberu územia bývalej Tekovskej župy, teda nielen „čilejkárskeho“ mikroregiónu 11 obcí okresu Levice a samozrejme podľa možnosti pravidelne pozývať jeden popredný slovenský súbor i folklórny súbor zo zahraničia.

A teraz k novému názvu slávností: V 70-tych rokoch manželia Urbanovci z iniciatívy Krajského osvetového strediska v Bratislave realizovali výskum folklórnych tradícií v Tekove a Honte. Pochopiteľne sa najskôr a podrobne zamerali na Tlmače a blízke okolité obce. Pritom zo správ a informácií zväčša už dnes nežijúcich informátorov, starších obyvateľov týchto obcí ale najmä z Tlmáč, bola zachytená a zapísaná informácia o „Tlmačskej Grámore“. O čo vlastne išlo?

Konali sa totižto púte do Svätého Beňadika, teraz Hronského Beňadika. Najväčšia bola na „Božie telo“. Keďže tlmačská kompa bola k Beňadiku najbližšie, zástupy čilejkárskych pútnikov sa zhromažďovali a prepravovali na druhý breh Hrona v Tlmačoch kompou a cez Mačací brod. V Krčme u Hudeca , na pľaci pod jahodou sa pri tejto príležitosti našli aj šiatre jarmočníkov, hrala banda rybníckych a iných hudobníkov, ľudia sa občerstvovali, zabávali, tancovali, najmä cestou z púte nazad. Často u tlmačanov spriaznené rodiny prespávali do druhého dňa a potom pokračovali domov. A tento sviatočný a často aj nesviatočný zraz pobožného národa sa Boh vie prečo nazýval „Tlmačská grámora“! A veru dostala sa aj do pesničiek.
Preto teda GRÁMORA a v Tlmačoch!


Za prípravný výbor Tlmačskej grámory
Alena Konczová Senešiová, riad. MsKS Tlmače
Ing. Ján Urban, umelecký vedúci FS Vatra

Príďte nás navštíviť

mesto Tlmače