Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej

Výbor Miestneho odboru Matice slovenskej v Tlmačoch

Zloženie výboru Miestneho odboru Matice slovenskej Tlmače zvoleného na Valnom zhromaždení MO MS dňa 27. apríla 2017
 

Predseda MO MS: Mgr. Žúbor Július
 

Členovia výboru MO MS:

 • Viktor Brumlovský
 • Eva Ďurčaťová
 • Mária Kováčová
 • Božena Lacková
 • Gabriela Michníková
 • Daniela Mikušová
 • Mgr. Anna Števková
 • Mgr. Stanislav Titurus
 • Daniela Vidanová
   

Dozorný výbor MO MS:

 • predseda: PaedDr. Zuzčáková Eva,
 • členovia: Ľubica Hamarová,  Čuchorová Izabela

Zloženie výboru Miestneho odboru Matice slovenskej od ustanovujúcej schôdze Klubu priateľov Matice slovenskej v roku 1968 po súčasnosť. (328.1 kB)