Komisia zabezpečenia ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií

Vo volebnom období 2022 - 2026 bude pracovať Komisia na zabezpečenie ochrany verejného záujmu pri výkone verejných funkcií  v zložení:

Predseda komisie: Mgr. Július Žúbor

Členovia:  

  • Mgr. Veronika Árendášová
  • MUDr. Rastislav Kubica
  • Mgr. Martin Považan
  • Ing. Bronislava Tomljenovičová