Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
mesto Tlmače
MestoTlmače

Spustili sme pre vás nové webové stránky.

Výstavba obce

O starovekých osadách či hradiskách na pahorkoch v okolí Tlmáč sme sa už zmienili. Mnohé z nich sú predslovanského pôvodu.  Neskôr sa osídlenie s premenou pastierov a lovcov na usadlých poľnohospodárov presunulo z pahorkatín a návrší do údolí a rovín, ktoré zo začiatku boli bažinaté.

Vychádzajúc z prvkov osídlenia  v 12. a 13.storočí dá sa predpokladať, že stredoveké Tlmače ako osada sa rozkladali na ľavej strane Hrona na jednom z ostrovov, ktoré vytvárali ramená Hrona a potok Struha. Najjužnejším bodom mohol byť tlmačský mlyn, stredom osady asi to miesto, kde bola postavená škola. Tam stála aj zvonica, starý kamenný kríž, krčmárova pivnica na ľad. Ulica bola jednoradová. Výstavba smerom na Rybník k železničnej zastávke začína po prvej svetovej vojne. Výstavba prebiehala bez plánov od roku 1903 podľa regulačnej mapy a plánu.   

V päťdesiatych rokoch podnietila ďalšiu výstavbu potreba nových ubytovacích priestorov v  súvislosti so vznikom kotlárskeho závodu v Tlmačoch (1949 – 1952). Na záhumniach od bývalej Šabovej krčmy smerom na Veľké Kozmálovce vybudovali dva činžiaky a celý rad typizovaných rodinných závodných domkov („Malé sídlisko“).

Súbežne so stavbou kotlárskeho závodu sa pristupuje k výstavbe sídliska na pravej strane Hrona – na Lipnických poliach od roku 1951. Začala sa výstavbou skupiny typizovaných dvojdomkov a výstavbou činžiakov číslo 1 – 10 a troch slobodární na dnešnej ulici ČSA a Slovanskej ul.

Podľa údajov z roku 1928 mali Tlmače 58 domov, v roku 1938 už 127, v roku 1970 207 domov (vrátane činžiakov) a v roku 2000 k 3l.júlu 490 domov, z toho 445 rodinných domov a 45 činžových domov. Okrem toho 36 budov a objektov občianskej vybavenosti.

(spracoval: Mgr. Július Žúbor)

Príďte nás navštíviť

mesto Tlmače